Ευ ζην

Αν θελήσουμε να εξηγήσουμε τις παραπάνω ορολογίες θα αναφερθούμε στο βλαπτικό αποτέλεσμα υπόγειων κυρίως γεωακτινών. Αυτές ανέρχονται από τον πυρήνα της γης προς την επιφάνεια και συνεχίζουν ανοδικά προς την ατμόσφαιρα. Η Γη εκπέμπει στην πλειοψηφία τους ακτίνες ωφέλιμες για...
  • 6 Μαΐου 2021
Read More
X