Ο Συμβολισμός των Μερών του Σώματος

Κάθε μέρος του σώματος έχει μια φυσική λειτουργία, έναν σκοπό και μια ενεργειακή σημασία τόσο κυριολεκτική όσο και μεταφορική. Η φυσική λειτουργία και ο σκοπός αντιστοιχούν στο ενεργειακό σώμα. Όσο περισσότερο καταλαβαίνετε τι κάνετε με τα διάφορα μέρη του σώματός σας και πώς η δυσλειτουργία σε αυτά σας επηρεάζει, τόσο πιο εύκολο είναι να το συσχετίσετε με την ενεργειακή δυσαρμονία.

Με ποιο τρόπο λειτουργεί το σώμα;

Tο σώμα λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος διαφέρει από άτομο σε άτομο. Εξαρτάται από το άτομο, την ευαισθησία, τις εμπειρίες της ζωής του και τη βασική αιτία της ενεργειακής μετατόπισης.

Για παράδειγμα, για κάποιους, ένας επώδυνος ώμος αντιπροσωπεύει την αδυναμία να εργαστούν, για άλλους είναι η αδυναμία να αγκαλιάσουν κάποιον που αγαπούν, για κάποιον άλλο σημαίνει την απώλεια της ανεξαρτησίας επειδή δεν μπορεί να οδηγήσει, ή υποδηλώνει ότι έχουν κουραστεί να κουβαλούν πολλές ευθύνες. Για κάποιον άλλον, είναι ένα μήνυμα να επιβραδύνει και να είναι πιο προσεκτικός. Αυτό που είναι κοινό είναι ότι έχει επηρεαστεί η ικανότητα ενός ατόμου να δίνει και να δέχεται ή να ενσωματώνει και να αποδεσμεύει.

Τι πληροφορίες μας δίνει το σώμα;

Ως θεραπευτής είναι σκόπιμο να έχετε μια γενική αίσθηση της ενεργειακής κατάστασης και στη συνέχεια να ακούτε πώς ο δέκτης περιγράφει το ιστορικό του. Οι ιδιαιτερότητες θα είναι μοναδικές για κάθε άτομο, αλλά θα υπάρχει μια ομοιότητα και μοναδικότητα στο συμβολισμό για κάθε πτυχή του σώματος. Υπάρχουν λειτουργικά, δομικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά σε αυτές.

Για παράδειγμα, ο δομικός σκοπός της πλάτης είναι να δίνει τη μορφή, τη δομή και τη στάση του σώματος. Ο λειτουργικός σκοπός αφορά την κίνηση και παρέχει ένα κανάλι για τα νεύρα. Ψυχολογικά η πλάτη αντιπροσωπεύει την υποστήριξη, το παρελθόν και την αίσθηση της δύναμης. Όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη σωματική δυσλειτουργία,  κατανοήστε το δομικό, λειτουργικό και ψυχολογικό υπόβαθρο και στη συνέχεια δείτε πώς αυτοί οι σκοποί συσχετίζονται με το δέκτη.

Καθώς διερευνάτε τον ακόλουθο συμβολισμό συγκεκριμένων τμημάτων του σώματος, κρατήστε ένα ανοιχτό μυαλό. Αναζητήστε όσο το δυνατόν περισσότερες εξηγήσεις και σκοπούς για κάθε μέρος. Είναι οι λεπτές αποχρώσεις, όχι οι γενικότητες που τις καθιστούν εφαρμόσιμες. Οι γενικότητες κατευθύνουν τον επαγγελματία προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ξεκινούν τη συζήτηση, η οποία μόνο ο ασθενής είναι σε θέση να ολοκληρώσει.

Για παράδειγμα, ένας ασθενής μπορεί να έχει επαναλαμβανόμενη αδυναμία στον αριστερό αστράγαλό του, η οποία δεν σχετίζεται με κάποιο σωματικό τραυματισμό. Η αριστερή πλευρά είναι η πλευρά Yin του σώματος, η οποία αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά όπως η τροφή, η δημιουργικότητα, η ανάπαυση, η λήψη από τους άλλους. Ο αστράγαλος σχετίζεται με τη ροή της κίνησης, τη συμπόνια, τις σχέσεις.

Ο σκοπός του αστραγάλου είναι να βοηθήσει στην ισορροπία και τη γείωση. Η λειτουργία του είναι να υποστηρίζει το περπάτημα ή την κίνηση προς τα εμπρός. Θα πρέπει να αντιληφθείτε αν κάποια πτυχή της ιστορίας του δέκτη μεταφέρει αυτά τα ίδια θέματα, ιδιαίτερα την έλλειψη αυτών με βάση το γεγονός ότι ο αστράγαλος είναι αδύναμος.

Τα ακόλουθα είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργητική του σώματος:

  • Η μέση γραμμή ή το κέντρο του σώματος σχετίζεται με τον εαυτό μας, τα βασικά ζητήματα και τις πεποιθήσεις μας.
  • Τα άκρα σχετίζονται περισσότερο με την αλλήλεπίδρασή μας με το εξωτερικό περιβάλλον και τον αντίκτυπο άλλων ανθρώπων ή καταστάσεων. Ο σκοπός των χεριών είναι να δίνουν και να παίρνουν. Περιλαμβάνουν τη λήψη αυτού που επιθυμείτε ή αξίζετε από τη ζωή, σπρώχνοντας προς τα εμπρός ή τραβώντας πίσω. Ο σκοπός των χεριών είναι το πιάσιμο και το άφημα, το άγγιγμα και η αίσθηση. Τα πόδια έχουν ως σκοπό την κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, την πορεία προς κάτι που επιθυμείτε και ανυπομονείτε, ή η απομάκρυνση από κάτι. Κατά μία έννοια έχει να κάνει με την κατεύθυνση και την αίσθηση της ικανότητας να κινηθείτε προς την επόμενη φάση της ζωής σας ή προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τα πόδια έχουν να κάνουν με το πώς μπαίνετε στη ζωή σας. Έχουν να κάνουν με ισορροπία και τη γείωση και αντιπροσωπεύουν τη χρόνια πτυχή της ζωής μας.
  • Η πλάτη αντιπροσωπεύει την εκκίνηση. Είναι η κινητική πτυχή του σώματος. Επίσης αντιπροσωπεύει το παρελθόν. Παρέχει στήριξη και δύναμη. Παρέχει τη δομή και τη στάση του σώματος.
  • Το μπροστινό μέρος είναι η αισθητηριακή πλευρά του σώματος. Όλες οι αισθήσεις βρίσκονται στο μπροστινό μέρος. Είναι η οξεία ή παρούσα όψη της υγείας.
  • Το μέτωπο παρέχει την εμφάνιση και την αίσθηση ενός ατόμου. Οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους κυρίως με βάση το πώς είναι το μπροστινό μέρος του σώματός τους.
  • Το στήθος έχει να κάνει με το άνοιγμα προς τον έξω κόσμο. Η θωρακική κοιλότητα στεγάζει τους πνεύμονες και την καρδιά, δύο όργανα που συνδέονται με την αγάπη και τη θλίψη. Το στήθος αντιπροσωπεύει την άνεση με την έκφραση.

Πηγή:The Energetics of Health

X