Ενεργειακή Θεραπεία ή Συμβατική Θεραπεία;

Οι Κινέζοι ανέκαθεν εξηγούσαν την εσωτερική δύναμη της θεραπείας με όρους Qi. Πιστεύουν ότι οι συμπληρωματικές ενέργειες της γης Yin και του ουρανού Yang συναντώνται μέσα στα ζωντανά σώματα των ζώων, των φυτών και των ανθρώπων. Αυτό είναι η “αρχική αιτία” της αρμονικής αλληλεπίδρασης των ενεργειών που είναι γνωστή ως ζωή ή ζωτικότητα. Οι πρακτικές βελτίωσης της υγείας και αυτοθεραπείας των Κινέζων, που ονομάζονται Qigong, κυκλοφορούν και εναρμονίζουν αυτές τις ζωτικές ενέργειες. Σκοπός η διατηρήση της υγείας και η θεραπεία των  ασθενειών.

Στην Ινδία μια παρόμοια πεποίθηση δηλώνει ότι οι συμπαντικές ενέργειες, γνωστές ως Prana, κυκλοφορούν μέσα στο ανθρώπινο σύστημα για τη διατήρηση της ζωής και της υγείας. Η πρακτική της γιόγκα είναι το σύστημα βελτίωσης της υγείας και αυτοθεραπείας της Ινδίας. Προάγει τη βέλτιστη δραστηριότητα αυτών των ζωτικών ενεργειών.

Δυτική Επιστήμη και ενέργεια

Πρόσφατες έρευνες στις δυτικές επιστήμες έχουν αρχίσει να επιβεβαιώνουν ότι η ενέργεια ρέει μέσα στο ανθρώπινο σύστημα. Ένας καινοτόμος ερευνητής, ο B. E. W. Nordenstrom στη Σουηδία, χαρτογράφησε την κυκλοφορία της ενέργειας μέσα στο ανθρώπινο σύστημα. Αυτό μοιάζει πολύ με το κινεζικό σύστημα των ενεργειακών καναλιών που ονομάζονται jing luo και το ινδικό σύστημα των nadis.

Το Qi εικάζεται ότι μπορεί να σημαίνει πολλές μορφές ενέργειας. Από βιοηλεκτρική και μαγνητική έως το φως (φωτόνια) και άλλες λεπτές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών καταστάσεων. Πολυάριθμες οργανώσεις και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Qigong, το Ινστιτούτο Νοητικών Επιστημών, η Διεθνής Εταιρεία για τη Μελέτη των Λεπτών Ενεργειών και της Ενεργειακής Ιατρικής, και η Διεθνής Εταιρεία Πληροφοριών Ζωής (International Society of Life Information). Science, διερευνούν την ενεργειακή βάση της υγείας και της θεραπείας.

Οι φυσιολογικές εξηγήσεις που μόλις παρουσιάστηκαν, τις οποίες η δυτική επιστήμη προτιμά για να περιγράψει τα οφέλη της βελτίωσης της υγείας δεν μειώνουν τη σημασία της ασιατικής έννοιας των ενεργειών. Τα δύο συστήματα, το ένα κυματοειδές και βασισμένο στην ενέργεια (Yang) και το άλλο ουσιαστικό και με βάση την ύλη (Yin) , είναι απολύτως συμπληρωματικά.

Πηγή : Τhe Healer within

X