Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες του viomathisis.gr να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.viomathisis.gr, και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E.

Η χρήση της τοποθεσίας και των υπηρεσιών της δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχετε τους κατά διαστήματα, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της τοποθεσίας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.

Το viomathisis.gr ανήκει στη ΒΙΟΜΑΘΗΣΗΣ Ο.Ε., η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Στοιχεία εταιρείας:

Επωνυμία: ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E.
Έδρα: Λ. Αγίου Δημητρίου 245 και Πόντου 2
Τηλέφωνο: 211-1196996 (Ώρες επικοινωνίας: Καθημερινά 10:00 – 18:00)
Email: info@viomathisis.gr.

Η ιστοσελίδα viomathisis.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων/υπηρεσιών του viomathisis.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Για την εγγραφή ή τη χρήση των υπηρεσιών του viomathisis.gr, ο επισκέπτης θα πρέπει να είναι ενήλικος, τουλάχιστον 18 ετών.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε με κάρτα ή κάνοντας κατάθεση  απευθείας στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

ΕΘΝΙΚΗ

IBAN: GR7101101750000017500409242
Αριθμός Λογαριασμού:17500409242

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ID της παραγγελίας σας ως αποδεικτικό πληρωμής. Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να γίνει εκκαθάριση του ποσού στο λογαριασμό μας.

Προοίμιο

Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου viomathisis.gr , μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν σεμινάρια, συνεδρίες, άρθρα και προϊόντα.

Στις σελίδες του viomathisis.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις και άρθρα κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο viomathisis.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης των υπηρεσιών του viomathisis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η viomathisis.gr, αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών.

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του viomathisis.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet).

Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του viomathisis.gr.

Εγγραφή

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του viomathisis.gr συμφωνεί να:

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το viomathisis.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και

β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται στους χρήστες του viomathisis.gr σύμφωνα με την κατωτέρω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το viomathisis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήματα

Όλο το περιεχόμενο του viomathisis.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του viomathisis.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το viomathisis.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του viomathisis.gr.

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το viomathisis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του viomathisis.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Τα περιεχόμενα του viomathisis.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το viomathisis.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Σε περίπτωση που περιληφθούν στοη viomathisis.gr δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους , οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) το viomathisis.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών και οποιoνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του.

Δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το viomathisis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας Σύμβασης.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο viomathisis.gr, αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη του viomathisis.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Το viomathisis.gr είναι ένας δικτυακός τόπος που περιλαμβάνει και πληροφορίες για την υγεία. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρική γνωμάτευση ή άλλη επιστημονική υπόδειξη.

Όλοι οι επικέπτες του viomathisis.gr καλούνται να απευθυνθούν στον ανάλογο επαγγελματία πριν εφαρμόσουν οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον δικτυακό τόπο της viomathisis.gr.

Το viomathisis.gr δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν εφαρμογή, από οποιονδήποτε, οποιασδήποτε πληροφορίας υπάρχει στο περιεχόμενό του.Oι χρήστες που επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το viomathisis.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προοίμιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής , ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.viomathisis.gr.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr, είναι η επιχείρηση με την επωνυμία ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο στην οδό Αγίου Δημητρίου 245 και Πόντου 2, με τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1196996 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@viomathisis.gr.

To παρόν έγγραφο συνοδεύει το έγγραφο που περιγράφει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των πελατών της σελίδας μας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση τους, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες και προϊόντα.

Επίσης δια της παρούσας πολιτικής οι επισκέπτες της σελίδας μας, ως υποκείμενα των δεδομένων τους μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πιθανή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση την συγκατάθεση των επισκεπτών, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Εφιστάτε η προσοχή κάθε επισκέπτη:

Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. μέσω της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

α) όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. μέσω της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών για τους κάτωθι γενικούς λόγους/σκοπούς:

Tην ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / επισκεπτών και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / επισκεπτών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr, την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς και ικανοποίησης πελατών με στόχο τη διαρκή βελτίωση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάλυση μέσω στατιστικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία και παροχή εξατομικευμένων προσφορών.

Στο βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για άλλους σκοπούς εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω.

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. μέσω της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr θα συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και θα τα διατηρεί για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο και ανάλογο κατά περίπτωση για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών της επεξεργασίας και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είναι τόσο αυτοματοποιημένη όσο και μη αυτοματοποιημένη με τη διατήρηση φυσικού αρχείου.

Παροχή και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. μέσω της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα.

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ευρώπης μόνο εάν:

Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. μέσω της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr, καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/πελατών.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το viomathisis.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες / πελάτες του viomathisis.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το viomathisis.gr (π.χ εταιρίες ταχυμεταφορών για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, όπου δίδονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας).

Οι εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα δεδομένα με εντολή και για λογαριασμό της ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. δύναται να διαβιβάζει και κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες οι οποίες δρουν για λογαριασμό της εταιρείας μας.

Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους της ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E, παροχή της συμβατικής υπηρεσίας.

Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

Επιπλέον δικαιώματα του επισκέπτη της ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει επιπλέον των ανωτέρω: δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας δηλαδή δικαίωμα σας να λάβει τα δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων.

Δικαίωμα αντίρρησης δηλαδή δικαίωμά να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων

Σε περίπτωση που αποστείλετε στη ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. , μέσω της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr ή λοιπών μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών επιστολών, το βιογραφικό σας σημείωμα, θα λάβουμε γνώση των στοιχείων που μας αποστείλατε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σας για εργασία στην επιχείρηση μας και προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ενδεχόμενη απασχόλησή σας σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα διατηρήσουμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

Αν τελικά η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ O.E. αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να αρνηθείτε.

Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας.

Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα).

Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

Αλληλεπίδραση μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σε περίπτωση που επικοινωνείτε με τη ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ Ο.Ε. μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα λάβουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τον τόπο όπου ζείτε, το email, το φύλο σας κλπ. με σκοπό να απαντήσουμε στα μηνύματά σας, να μετρήσουμε τον αριθμό των καταναλωτών μας και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ Ο.Ε. χρησιμοποιεί τα μέσα δικτύωσης και για την προβολή διαφημίσεων, εκδηλώσεων σεμιναρίων, βιβλίων, και των εν γένει δραστηριοτήτων της, βασιζόμενη στις πληροφορίες που έχει συλλέξει η πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ Ο.Ε. δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Υποψήφιοι πελάτες σας ενημερώνουμε, ότι σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ Ο.Ε. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας, αλλά η συνεργασία μας δεν ολοκληρωθεί άμεσα, η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ Ο.Ε. θα διατηρήσει τα στοιχεία σας για δύο χρόνια, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας.
Cookies

Η ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ Ο.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας www.viomathisis.gr.

Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η παρούσα πολιτική προστασίας μπορεί να τροποποιηθεί. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@viomathisis.gr .

Με επιστολή στην διεύθυνση αλληλογραφίας: ΒΙΟΜΑΘΗΣΙΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 245 και Πόντου 2
Τ.Κ: 173 42
Πόλη: Άγιος Δημήτριος.

X