Ανδρέας Σουριτζίδης

Είναι εκπαιδευτής αναγνωρισμένος από τον Διεθνή Οργανισμό EFR. Είναι πρόεδρος και εκπαιδευτής της εθελοντικής ομάδας «Σώμα Έρευνας και Διάσωσης» από το 1997. Έχει εκπαιδεύσει μαθητές γυμνασίου, λυκείου, τμήμα του Λιμενικού σώματος, εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, μαθητές σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, πολίτες καθώς και συνεργάτες και διδακτικό προσωπικό ΑΜΕΑ.

Είναι εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών, εκπαιδευτής σκοποβολής και διεθνής κριτής με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες 2004, προπονητής και κριτής τοξοβολίας, εκπαιδευτής ναυαγοσωστικής , dive master κατάδυσης.

X