Συνεργάτες

Ζητούνται εισηγητές σεμιναρίων Εναλλακτικών Θεραπειών

Η σχολή VioΜάθησις αναζητά εξειδικευμένους συνεργάτες / εισηγητές με άριστη κατάρτιση, αλλά και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο των Εναλλακτικών Θεραπειών και όχι μόνο.

Στη σχολή μας θα υπάρχουν ολιγόωρα αυτοτελή σεμινάρια, αυτοτελή σεμινάρια δύο ημερών, ολοκληρωμένα σεμινάρια τριών και έξι μηνών καθώς και μονοετή και διετή τμήματα επαγγελματικών ειδικοτήτων.

Τα σεμινάρια αυτά θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τα παρακολουθεί με φυσική παρουσία στη σχολή μας ή online.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος πιστοποιητικού σπουδών της ειδικότητας που πρόκειται να διδάξει.
  • Συμμετοχή στο συντονισμό και την εκτέλεση του σεμιναρίου ή κύκλου σπουδών, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, λεκτικά και ηλεκτρονικά για την ενίσχυση του συμβάντος.
  • Επικοινωνιακές ικανότητες, μεταδοτικότητα.
  • Προϋπηρεσία.
  • Ομαδικότητα, Πνεύμα συνεργασίας.
  • Γνώση Η/Υ και zoom.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν με EMAIL στο info@viomathisis.gr πλήρες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

X