Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία- Η πιο ενσυναισθητική θεραπεία.

Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία- Η πιο ενσυναισθητική θεραπεία.

« Σκοπός αυτής της νέας προσέγγισης δεν είναι να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά να βοηθήσει το άτομο να αναπτυχθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα».

Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία ιδρύθηκε από τον Carl Rogers στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Ανήκει στις ανθρωπιστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, είναι μη κατευθυντική και θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσωπική του ανάπτυξη, διαφέροντας από άλλες μορφές θεραπείας, που επικεντρώνονται περισσότερο στο πρόβλημα, την προέλευση και τη λύση του. Ο Rogers εισήγαγε την ενσυναίσθηση, την άνευ όρων αποδοχή του θεραπευόμενου και τη γνησιότητα του θεραπευτή ως τις τρεις βασικές συνθήκες για μία αποτελεσματική θεραπεία.

Σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε:

– Το θεωρητικό υπόβαθρο της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.

– Τη θεωρία περί προέλευσης των προβλημάτων.

– Κεντρικές έννοιες και βασικά χαρακτηριστικά της θεραπείας.

– Τον ρόλο της ενσυναίσθησης.

– Τη φύση και σημασία της θεραπευτικής σχέσης.

– Τους θεραπευτικούς στόχους.

– Τη θεραπευτική διαδικασία.

– Τις τεχνικές και δεξιότητες που χρησιμοποιεί ο προσωποκεντρικός θεραπευτής.

Το μάθημα διδάσκει η κα Αγγελική Κονιδάρη σύμβουλος ψυχικής υγείας, εκπαιδευόμενη ψυχοθεραπεύτρια. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών ενώ έχει σπουδάσει Συμβουλευτική Ψυχολογία και έχει εκπαιδευτεί σε διάφορες τεχνικές και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως Προσωποκεντρική, Υπαρξιακή, Γνωσιακή-Συμπεριφορική, Gestalt.

Σάββατο 16/01 16:30-19:30 (Online)

Εγγραφή – Κόστος: 30 ευρώ (Πλέον ΦΠΑ)

Αγγελική Κονιδάρη
Σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια.
Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών ενώ έχει σπουδάσει Συμβουλευτική Ψυχολογία και έχει εκπαιδευτεί σε διάφορες τεχνικές και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως Προσωποκεντρική, Υπαρξιακή, Γνωσιακή-Συμπεριφορική, Gestalt. Είναι κάτοχος Certificate στις συμβουλευτικές δεξιότητες και Διπλώματος στη Συμβουλευτική ( Counselling ), ενώ σύντομα ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας (ΜSc in Integrative Psychotherapy).
Κράτηση Θέσεων
30,00 

  Event Details
  Sponsors
  Κράτηση - Προεγγραφή

  Κράτηση Θέσεων
  30,00 

  X